Městský obvod Plzeň 8 - Černice
Úvod Život v obvodu Životní prostředí

Životní prostředí

V MO8 nově instalovány zásobníky na sáčky na psí exkrementy

MO Plzeň 8 nově zajistil další 4 zásobníky na sáčky na psí extrementy. Celkem je již v obvodě instalováno 7 zásobníků, které se pravidelně doplňují.

V Černicích se nachází speciálně 5 košů na psí exkrementy a 29 odpadkových košů (určených taktéž i pro sběr psích extrementů).  

pokračovat

Pravidelné letní uzávěry sběrných dvorů

Přehled pravidelných letních uzávěr sběrných dvorů v Plzni pokračovat

Termíny provádění sečí v roce 2023

Termín může být operativně posunut, dle aktuální situace růstu travin. pokračovat

Termíny přistavení kontejneru na velkoobjemový komunální a bio* odpad v roce 2023

Kontejner na komunální odpad bude přistaven v čase od 8:00 - 16:00, na BIO odpad 10:00 - 18:00 na křižovatce ulic Veská a K Řečici.v Černicích.

pokračovat

Odstranění vánočních stromků

V Plzni bylo zahájeno postupné odstraňování vánočních stromků. Vánoční stromky odkládejte vedle veřejných stání na separované odpady. K tzn „barevným“ nádobám odkládejte stromky vcelku bez ozdob a háčků. Vánoční stromky budou odváženy postupně v průběhu měsíce ledna. pokračovat

Termíny provádění sečí v roce 2022

Plán termínů provádění sečí v roce 2022. pokračovat

Termíny přistavení kontejneru na velkoobjemový komunální a bio* odpad v roce 2022

Termíny přistavení kontejneru na velkoobjemový komunální a bio* odpad v roce 2022 v městském obvodu Plzeň 8 - Černice. pokračovat

Poučení pro držitele psů

pokračovat

BIO kontejner

Vážení spoluobčané, vzhledem k nárůstu bioodpadu v podzimních měsících, rozhodli jsme se posílit počet kontejnerů na bioodpad v měsících říjen a listopad. pokračovat

Nabídka zemědělských pozemků

Společnost Chenen Servisní a.s. prostřednictvím portálů www.pudavakci.cz zajišťuje prodej níže uvedených pozemků. Jelikož se pozemky nachází nedaleko vaší obce, zasíláme Vím tuto nabídku k případnému zájmu Vašich občanů. Nabízíme možnost získat v internetové aukci exkluzivní pozemky ve vašem okrese. pokračovat

Termíny přistavení kontejneru na velkoobjemový komunální a bio* odpad v roce 2021

Kontejner na komunální odpad bude přistaven v čase od 8:00 - 16:00, na BIO odpad 10:00 - 18:00 na křižovatce ulic Veská a K Řečici.

pokračovat

Kampaň Čas pro přírodu - sběr nepotřebných mobilních telefonů

pokračovat

VOK na BIO odpad

pokračovat

4. seč

pokračovat

Kácení

pokračovat

Další oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně