Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodŽivot v obvoduŽivotní prostředí

Životní prostředí

Pravidelné letní uzávěry sběrných dvorů

Přehled pravidelných letních uzávěr sběrných dvorů v Plzni pokračovat

Termíny provádění sečí v roce 2023

Termín může být operativně posunut, dle aktuální situace růstu travin. pokračovat

Termíny přistavení kontejneru na velkoobjemový komunální a bio* odpad v roce 2023

Kontejner na komunální odpad bude přistaven v čase od 8:00 - 16:00, na BIO odpad 10:00 - 18:00 na křižovatce ulic Veská a K Řečici.v Černicích. pokračovat

Odstranění vánočních stromků

V Plzni bylo zahájeno postupné odstraňování vánočních stromků. Vánoční stromky odkládejte vedle veřejných stání na separované odpady. K tzn „barevným“ nádobám odkládejte stromky vcelku bez ozdob a háčků. Vánoční stromky budou odváženy postupně v průběhu měsíce ledna. pokračovat

Termíny provádění sečí v roce 2022

Plán termínů provádění sečí v roce 2022. pokračovat

Termíny přistavení kontejneru na velkoobjemový komunální a bio* odpad v roce 2022

Termíny přistavení kontejneru na velkoobjemový komunální a bio* odpad v roce 2022 v městském obvodu Plzeň 8 - Černice. pokračovat

Poučení pro držitele psů

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která drží psa a je přihlášená nebo má sídlo na území města.Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření na účet… pokračovat

BIO kontejner

Vážení spoluobčané, vzhledem k nárůstu bioodpadu v podzimních měsících, rozhodli jsme se posílit počet kontejnerů na bioodpad v měsících říjen a listopad. pokračovat

Nabídka zemědělských pozemků

Společnost Chenen Servisní a.s. prostřednictvím portálů www.pudavakci.cz zajišťuje prodej níže uvedených pozemků. Jelikož se pozemky nachází nedaleko vaší obce, zasíláme Vím tuto nabídku k případnému zájmu Vašich občanů. Nabízíme možnost získat v internetové aukci exkluzivní pozemky ve vašem okrese. pokračovat

Termíny přistavení kontejneru na velkoobjemový komunální a bio* odpad v roce 2021

Kontejner na komunální odpad bude přistaven v čase od 8:00 - 16:00, na BIO odpad 10:00 - 18:00 na křižovatce ulic Veská a K Řečici. pokračovat

Kampaň Čas pro přírodu - sběr nepotřebných mobilních telefonů

Knihovna města Plzně, p. o. se zapojila v rámci Dne Země do kampaně Čas pro přírodu do neziskového projektu sběru nepotřebných mobilních telefonů, které organizuje společnost Remobil z. s. (https://remobil.cz/)  Ve vybraných knihovnách jsou umístěny sběrné boxy, kam můžete během otevírací doby (v rámci režimu výdejního okénka) odložit staré… pokračovat

VOK na BIO odpad

V pondělí  22.3. 2021 v čase mezi 10:00 - 18:00 hodin bude  na křižovatce ulic Veská x K Řečici v Černicích přistaven velkoobjemový kontejner na BIO odpad. pokračovat

4. seč

Letošní poslední seč v Černicích proběhne v týdnu od 9. listopadu současně s podzimním výhrabem listí.. pokračovat

Kácení

Žádost o povolení kácet pokračovat

3. seč

Třetí seč v Černicích v tomto roce proběhne v týdnu od 7. září současně s ořezem živoplotů. pokračovat