Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodŽivot v obvoduŽivotní prostředí

Životní prostředí

Termíny provádění sečí v roce 2022

Plán termínů provádění sečí v roce 2022. pokračovat

Termíny přistavení kontejneru na velkoobjemový komunální a bio* odpad v roce 2022

Termíny přistavení kontejneru na velkoobjemový komunální a bio* odpad v roce 2022 v městském obvodu Plzeň 8 - Černice. pokračovat

Poučení pro držitele psů

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která drží psa a je přihlášená nebo má sídlo na území města.Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření na účet… pokračovat

BIO kontejner

Vážení spoluobčané, vzhledem k nárůstu bioodpadu v podzimních měsících, rozhodli jsme se posílit počet kontejnerů na bioodpad v měsících říjen a listopad. pokračovat

Nabídka zemědělských pozemků

Společnost Chenen Servisní a.s. prostřednictvím portálů www.pudavakci.cz zajišťuje prodej níže uvedených pozemků. Jelikož se pozemky nachází nedaleko vaší obce, zasíláme Vím tuto nabídku k případnému zájmu Vašich občanů. Nabízíme možnost získat v internetové aukci exkluzivní pozemky ve vašem okrese. pokračovat

Termíny přistavení kontejneru na velkoobjemový komunální a bio* odpad v roce 2021

Kontejner na komunální odpad bude přistaven v čase od 8:00 - 16:00, na BIO odpad 10:00 - 18:00 na křižovatce ulic Veská a K Řečici. pokračovat

Kampaň Čas pro přírodu - sběr nepotřebných mobilních telefonů

Knihovna města Plzně, p. o. se zapojila v rámci Dne Země do kampaně Čas pro přírodu do neziskového projektu sběru nepotřebných mobilních telefonů, které organizuje společnost Remobil z. s. (https://remobil.cz/)  Ve vybraných knihovnách jsou umístěny sběrné boxy, kam můžete během otevírací doby (v rámci režimu výdejního okénka) odložit staré… pokračovat

VOK na BIO odpad

V pondělí  22.3. 2021 v čase mezi 10:00 - 18:00 hodin bude  na křižovatce ulic Veská x K Řečici v Černicích přistaven velkoobjemový kontejner na BIO odpad. pokračovat

4. seč

Letošní poslední seč v Černicích proběhne v týdnu od 9. listopadu současně s podzimním výhrabem listí.. pokračovat

Kácení

Žádost o povolení kácet pokračovat

3. seč

Třetí seč v Černicích v tomto roce proběhne v týdnu od 7. září současně s ořezem živoplotů. pokračovat

Rybářské lístky

Žádost o vydání rybářského lístku pokračovat

Integrované šetření v zemědělství v roce 2020

Od 1. září do 26. října bude probíhat sběr dat mezi zemědělskými subjekty - více informací naleznete zde: Integrované šetření v zemědělství pokračovat

2. seč

V týdnu od 20.7. do 26.7. 2020 proběhne druhá seč v našem obvodu. Další sekání bude záležet na vzrůstu trávy a klimatických podmínkách. Termíny budou zveřejněny. pokračovat

První letošní seč

V týdnu od 25. 5. do 5.6.2020 proběhne letošní první seč v našem obvodu. Další sekání bude záležet na vzrůstu trávy a klimatických podmínkách. Termíny budou zveřejněny. pokračovat


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany