Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodŽivot v obvoduŽivotní prostředí

Životní prostředí

Čistá Plzeň informuje

Vážení,dovolujeme si Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že naše společnost Čistá Plzeň již nadále nebude akceptovat plné moci pro bezplatné odkládání odpadu na sběrných dvorech. Důvodem takového omezení je masivní zneužívání tohoto systému podnikatelskými subjekty a bylo k němu přistoupeno po dohodě s TÚ MMP.Ukládání na sběrných… pokračovat

Novela vyhlášky upraví v Plzni poplatky za komunální odpad

 Novela vyhlášky upraví v Plzni poplatky za komunální odpad Zastupitelé města Plzně schválili novelu městské vyhlášky, jež stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území krajské metropole. Od ledna 2020 budou platit pro majitele nemovitostí nové sazby. Ty sice poplatek za svoz odpadu zvýší, ale zákazníci budou platit zhruba tolik,… pokračovat

Novela vyhlášky upraví v Plzni poplatky za komunální odpad

více zde pokračovat

Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů

Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů. pokračovat

Povodí Vltavy informuje rybáře

Výsledky rozborů odchycených ryb v řece Úhlavě Státním veterinárním ústavem Praha prokázaly jejich zdravotní nezávadnost a tedy ryby ulovené v tocích zasažených havárií je možné bez omezení konzumovat. pokračovat

Upozornění na kontaminaci vody

 Vážení,v nočních hodinách ze dne 7. na 8. října 2019 došlo k úniku prostředků na impregnaci dřeva z výrobního areálu v Klatovech do toku Drnového potoka (Impralit-BSK effect – bezpečnostní list přikládám). Jedná se o nebezpečnou látku částečně ředitelnou a rozpustnou ve vodě, z toho důvodu nebylo možné její zachycení… pokračovat

Tuta Plzeň

Kvalita života ve městěJak jsme na tom se zdravotnictvím, dopravou, podnikatelským nebo životním prostředím? Dozvíte se zde. pokračovat

Pozvánka na prodejní výstavu skalniček

PODZIM V ALPINU 201911. 9. - 13. 9. 2019V ZAHRADĚ GYMNÁZIA NA MIKULÁŠSKÉM NÁMĚSTÍVŽDY od 9.00 do 18.00 hodin14 9. je otevřen pouze prodej rostlin od 9.00 do 12.00 hodin, vstup je tento den zdarma pokračovat

Revitalizace hřbitova

V jarních měsících 2020 proběhne revitalizace zeleně Černického hřbitova v rámci které dojde ke kácení 25ti stromů.Důvodem kácení je koncepční záměr a aktivní údržba sadovnické kompozice hřbitova. Dalšími důvody jsou množící se stížnosti na stromy, které svým nevhodným umístěním poškozují hrobová zařízení, provozní… pokračovat

Požární ochrana v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 Novela nařízení Plzeňského kraje o zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru   pokračovat

Záchranné stanice pro volně žijící živočichy

pokračovat

Jak a proč třídit

   Mapa míst kde najdete kompletní sestavu nádob na separovaný odpad. Seznam sběrných dvorů na území města Plzně Kontejner na elektrozařízení najdete vedle potravin na Štefánikově ulici v Černicích. pokračovat

Doporučení

V létě je časté sekání a zalévání trávníků nerozum. Tolik nesekejte a nebudete muset tolik zalévat pokračovat

Kotlíkové dotace v Plzeňském kraji 2019 - 2023

více informací zde pokračovat

Na Úřadu vlády se podruhé sešla Národní koalice pro boj se suchem

06. 02. 2019Přestože je Česko aktuálně zasypáno bohatou sněhovou pokrývkou, která postupně doplňuje nejenom naše přehrady, ale i stavy podzemních vod, 21% území ČR je stále postiženo půdním suchem a 50% mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha. Jedná se zejména o vrty na Moravě, s výjimkou horských oblastí, a v Polabí.… pokračovat