Městský obvod Plzeň 8 - Černice
Úvod Život v obvodu Černické spolky a sdružení

Černické spolky a sdružení


Bobeš Anima z.s.

Anima znamená duše, oživení. Z tohoto slova vzniklo slovo animace, oživené obrázky = film. Bobeš je náš pes, maskot.Náš spolek sdružuje zájemce o film, převážně animovaný. Pořádáme víkendová soustředění, letní soustředění na více než týden a pravidelně se zúčastňujeme různých festivalů (Kufr, Animánie, Festžák a další), kde příležitostně sbíráme zkušenosti a někdy i nějaká ocenění. S činností spolku úzce souvisejí kroužky animace v ZŠ Tyršova. S animační dílnou se každoročně účastníme pražské charitativní akce DuNaZahraDu, která pomáhá zvelebit zahradu ve fakultní mateřské škole se speciální péčí. Uskutečňujeme i další akce podle zájmu. Například loňská Noc kouzel v ZŠ Tyršova byla pořádána naším spolkem. V minulosti jsme uspořádali promítání našich krátkých filmů v Lidovém domě v Černicích za účasti 100 diváků a rádi bychom něco podobného zopakovali.Některé filmy jsou ke shlédnutí na YOUTUBE pod hlavičkou Coraline Jana. Pokud chcete spolek kontaktovat, využijte mail: J.pszcz@seznam.cz

 Cyklistika Plzeň z.s.

Představujeme oddíl kola - bbm.cz, který je zřízen a provozován spolkem Cyklistika Plzeň z.s. se sídlem v Plzni Černicích. Momentálně sdružujeme 50 dětí ve věku od 5 do 21 let. Oddíl je zaměřen na všeobecnou sportovní přípravu se zaměřením na MTB cyklistiku. Organizujeme pro naše členy nejen tréninky ale také soustředění a přípravné kempy. Pro náš team zajišťujeme zázemí na závodech všech úrovní, kde naši závoďáci dosahují velice pěkných úspěchů. Účastníme se závodů Talent Cupu, Biathlon MTB, Plzeňského poháru MTB a v neposlední řadě závodů Českého poháru MTB. Rok 2018 pro nás byl velice úspěšný a to nejen při pohledu na výsledky, ale hlavně na naše děti na kterých je vidět, že sport u nás je velice baví, a to je asi ta největší odměna pro nás trenéry. Navštivte nás na stránkách: www.cyklistikaplzen.cz
 

TJ Sokol Černice

Sokol Černice byl založen 1.4.1919 v hospodě Beseda ( asi na Schodech) v Černicích. Jeho hlavní činností byl fotbal a sokolské cvičení, ale do roku 1945 se zde provozoval i pozemní hokej a házená. Po roce 1945 se v Sokole provozoval hlavně fotbal a lední hokej. Určitou dobu byl v Sokole oddíl vodáků , kteří se po roce 1989 osamostatnili. V devadesátých letech 20.století v Sokole určitou dobu působily oddíly nohejbalu a stolního tenisu. Ale hlavním sportovním oddílem byl vždy fotbal. Do roku 1998 naše družstvo hrálo v okresních soutěžích Plzeň-město se střídavými úspěchy, ale v roce 1999 se podařilo postoupit do oblastní soutěže Plzeňského kraje ,1.B třídy a v roce 2010 dokonce do 1.A třídy Plzeňského kraje, kde družstvo hraje v současné době.

www.sokolcernice.cz

Sbor dobrovolných hasičů v Plzni – Černicích

Již 125 let je sbor dobrovolných hasičů v Černicích aktivní ve své službě pomáhat občanům v tomto městském obvodě, ale i v jeho širokém okolí.

V Plzni se okolní obce podílely na hašení požárů již od roku 1877, ale v naší obci byl hasičský sbor založen až 1. listopadu 1890 a počátkem roku 1891 vzat do evidence Plzeňské župy, kde se spolčovaly sbory z Plzně a jejího okolí, jako například i sbory z Plas, Radnic a Rokycan.

Podle záznamů měl sbor při založení 48 členů, z toho 12 zakládajících členů, 23 činných členů a 13 členů přispívajících. Kdy se konala ustanovující schůze není známo, ale předpokládá se, že k ní došlo v hospodě Martina Egrmayera, v dnešní době známějším pod názvem „Hostinec u Matasů“.

Hasičský sbor byl od svého počátku velmi aktivní a stále se rozrůstal. Každým rokem přibývali noví členové, kteří zde hledali zábavu pro volný čas, udržovali dobré sousedské vztahy a starali se o svou obec. Bylo doloženo, že členy se stali téměř všichni majitelé domů a k 31. 12. 1940 měl sbor 130 členů, z toho 20 členů činných. Během prvních deseti let činnosti se podílel na likvidaci 18 požárů mimo obec a 3 místní ohně. Dne 23. května 1904 si sbor pořídili novou stříkačku, kterou na Selské návsi před kaplí slavnostně vysvětil plzeňský farář. Již v roce 1933 si náš sbor zakoupil za vlastní prostředky svoji první motorovou stříkačku, která sboru úspěšně sloužila až do roku 1948.

Během založení bylo nářadí uskladněno v hasičské kůlně u staré školy, později v hasičské zbrojnici u místní kovárny a v roce 1956 byla zařízena nová zbrojnice přestavbou obecní stodoly u bývalého obecního úřadu. Počátkem osmdesátých let byly podniknuty kroky k získání finančních prostředků na stavbu nové moderní zbrojnice. A v roce 1983 byla formou svépomoci tato stavba nové zbrojnice dokončena.

Hasičský sbor nebyl aktivní pouze v nápomoci svým spoluobčanům, ale zúčastňoval se i mnoha soutěží.

Budova hasičské zbrojnice - K Cihelnám 719/28, Plzeň Černice.

Informace o činnosti, nábor – pan Jan Kudrnovský (bližší informace na ÚMO 8)

http://sdhcernice.webnode.cz/

Spolek ŽIVO - Rodinné centrum
Na Schodech

Zatím nejmladší černický spolek, Spolek ŽIVO, byl založen v listopadu 2015 v historické kolébce spolkové činnosti v Černicích - v bývalém hostinci Na Schodech. Z budovy hostince spolek, převážně vlastníma rukama, vybudoval Rodinné centrum, které nabízí celoroční program pro rodiny s dětmi od narození. A nejen pro ně - dveře rodinného centra jsou otevřené každému, kdo si přeje žít aktivně, bez ohledu na věk.

Přibylo možností, jak trávit v Černicích pravidelně a smysluplně volný čas, kde se setkávat s přáteli a rozvíjet se. Kulturně i sportovně, spolu. Spolek si zakládá na ctění tradic (například udržuje lidové oslavy svátků roku), českých řemesel, budování kladného vztahu k přírodě a místu, kde žijeme. Spolek spolupracuje s Tyršovou základní a mateřskou školou a dalšími spolky příbuzného zaměření.

Až potkáte po Černicích shluk dětí na stopovačce, až uvidíte u řeky stát tee-pee, zahlédnete maškary nebo kouzelné bytosti, budou to dozajista oni. Jsou vidět a je o nich vědět po celé Plzni, aktuálně například díky oblíbené “Dětské divadelní sezóně v Černicích” a uvedení v “Rodinném průvodci Plzní”.

Více informací o činnosti a aktuální program akcí Rodinného centra Na Schodech najdete na webových stránkách www.naschodech.cz nebo na facebooku.

 

Poslední aktualizace: 18. 10. 2023, Majerníková Martina