Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodŽivot v obvoduSociální služby

Sociální služby

Lex Ukrajina 5: co se změní od 1. července 2023

DŮLEŽITÉ ZMĚNY PRO OSOBY ŽIJÍCÍ V BEZPLATNÉM UBYTOVÁNÍ pokračovat

Obtížné životní situace

Pokud byste chtěli Vy nebo někdo ve Vašem okolí pomoci řešit obtížné životní situace, můžete kontaktovat sociální pracovnici odboru ÚMO 8 Mgr. Lenku Skopovou na tel.: 378 036 861 nebo na e-mailu skopova@plzen.eu pokračovat

Zvýšení starobního důchodu za výchovu dítěte/dětí

Na výchovné (zvýšení starobního důchodu za vychované dítě) ve výši 500 korun bude mít od 1. ledna 2023 nárok ten z rodičů, který o dítě pečoval v největším rozsahu. Automaticky ho dostanou ty ženy, které již důchod pobírají. pokračovat

Milostivé léto

Máte jedinečnou a současně i poslední šanci na úhradu svých dluhů bez vysokých poplatků. pokračovat

Jednorázový příspěvek na dítě

Jednorázový příspěvek na dítě lze žádat elektronicky (prostřednictvím Bank ID, mobilního klíče eGovernmentu, datové schránky) nebo osobně na vybraných CZECH POINTech (na krajských, městských a obecních úřadech, od 01.10. i na poštách), na ÚMO8 bohužel žádat nelze. pokračovat

Informace VZP ČR pro uprchlíky z UA po 150 dnech

Upozorňujeme, že po uplynutí 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany se mění podmínky evidence u zdravotní pojišťovny a úhrada veřejného zdravotního pojištění státem. pokračovat

Nabídka nových bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením

V loňském roce statutární město Plzeň ukončilo I. etapu výstavby bytových domů v lokalitě Zátiší. Bylo vybudováno 8 domů se 77 byty, z toho 11 bytů bylo vyčleněno pro seniory a osoby se zdravotním postižením a 10 bezbariérových bytů. pokračovat

Plánujete cestu do zahraničí?

Znáte dobře cílovou destinaci a rizika tamních infekčních nemocí? Víte, jaká léčiva a doplňky by vám neměly chybět? Veškeré informace vám poskytne FN Plzeň - Bory. pokračovat

Tichá linka

Úřad městského obvodu Plzeň 8 – Černice se připojil k dalším městským obvodům, které jsou připraveny na komunikaci s lidmi se sluchovým postižením, a to prostřednictvím spolupráce s organizací Tichý svět a její Tiché linky. pokračovat

Pomoc úřadu práce při finanční tísni

Jste ve finanční tísni z důvodu růstu cen energií? Může Vám pomoci Úřad práce ČR pokračovat

Pozor, senioři jsou v ohrožení!

Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s legendami vnuk a nemocnice. Policie proto vstoupila do úzké spolupráce s provozovatelem informační linky 1188, společností Conectart. pokračovat

Mobilní hospic Domov pokračuje

Mobilní hospic Domov v lednu zahájí už sedmý rok své činnosti. Dosud zdravotnický tým pomohl na 300 rodinám z Plzně a širokého okolí. pokračovat

Seniorky a senioři, pozor!

Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, situaci je potřeba okamžitě řešit. pokračovat

Služba pomoci obětem trestných činů

Služba pomoci obětem trestných činů, kterou poskytuje Člověk v tísni v Plzni i v celém Plzeňském kraji, může mít různou podobu. Obrátit se na nás může kdokoli, kdo se cítí být obětí. Základem naší služby je poskytování právních informací. Jsme připraveni pomoci s podáním trestního oznámení, návrhu na náhradu škody, sepsáním odvolání,… pokračovat

Katalog sociálních služeb

 Nacházíte se v nepříznivé životní situaci, se kterou si nevíte rady?Chcete vědět, co všechno nabízejí poskytovatelé sociálních služeb v Plzni?pro lepší orientaci více informací zde: KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pokračovat