Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodPrávní ujednání

Právní ujednání

Právní ujednání

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek umo8.plzen.eu je Úřad městského obvodu Plzeň 8-Černice, které je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněno vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.Úřad městského obvodu Plzeň 8-Černice zaručuje návštěvníkům internetových stránek ochranu jejich osobních… pokračovat

Prohlášení o přístupnosti

Tento webový server (portál) se snaží o maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a sice podle většiny známých metodik. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i WCAG 1.0.Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách… pokračovat