Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodŽivot v obvoduSběrné místo

Sběrné místo

Doplňkové služby Čisté Plzně

Jako předchozí  roky i nadále v roce 2019 Vám bude k dispozici velkoobjemový kontejner na směsný a bio odpad na dvoře úřadu městského obvodu Plzeň 8 ve Veské ulici 11 v Černicích (termíny se včas dozvíte).Současně zveřejňujeme informaci ohledně pronájmu a svozu nádob na bio odpad, který si můžete individuálně… pokračovat

Sběrné místo

Nový systém svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů na území statutárního města Plzně. V roce 2018 bude každé pondělí na dvoře úřadu městského obvodu Plzeň 8 - Černice, Veská 11, přistaven velkoobjemový kontejner na komunální odpad, z toho každé liché pondělí bude určen na bioodpad. pokračovat

Svoz nebezpečného odpadu

  v sobotu dne 28.4.2018 od 9 do 11 hod. UPOZORNĚNÍ!Bude pouze jedno stanoviště:   dvůr budovy MO 8, Veská 11.Zde budou ve vyznačené době odpovědní pracovníci firmy, kteří si nebezpečný odpad přeberou! Občané si mohou připravit tento nebezpečný odpad:lednice, ohřívače vody, televizory, pneumatiky, akumulátory, oleje… pokračovat