Městský obvod Plzeň 8 - Černice
Úvod Život v obvodu Sběrné místo

Sběrné místo

Sběrné dvory - letní provoz

Informace o letním provozu na Sběrných dvorech na území města Plzně najdete ZDE

pokračovat

Termíny přistavení kontejneru na velkoobjemový komunální a bio* odpad v roce 2024

Termíny přistavení kontejneru na velkoobjemový komunální bio* odpad v roce 2024 v městském obvodu Plzeň 8 - Černice

pokračovat

Pravidelné letní uzávěry sběrných dvorů

Přehled pravidelných letních uzávěr sběrných dvorů v Plzni pokračovat

Termíny přistavení kontejneru na velkoobjemový komunální a bio* odpad v roce 2023

Kontejner na komunální odpad bude přistaven v čase od 8:00 - 16:00, na BIO odpad 10:00 - 18:00 na křižovatce ulic Veská a K Řečici.v Černicích.

pokračovat

Stavební suť

Zastupitelstvo města Plzně na svém zasedání dne 15. 11. 2021 schválilo novelu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně, včetně jeho biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem. pokračovat

VOK na komunální odpad

pokračovat

Kampaň Čas pro přírodu - sběr nepotřebných mobilních telefonů

pokračovat

VOK na BIO odpad

pokračovat

Svoz velkoobjemového kontejneru v Černicích v roce 2021

pokračovat

Nový sběrný dvůr

pokračovat

Otevření sběrných dvorů

a obnovení svozu velkoobjemového kontejneru na komunál i bio odpad

pokračovat

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

pokračovat

Čistá Plzeň informuje

pokračovat

Informace o svozu nebezpečného odpadu v roce 2020

pokračovat

Čistá Plzeň informuje

pokračovat

Další oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně