Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodŽivot v obvoduSběrné místoDoplňkové služby Čisté Plzně

Doplňkové služby Čisté Plzně

Jako předchozí  roky i nadále v roce 2019 Vám bude k dispozici velkoobjemový kontejner na směsný a bio odpad na dvoře úřadu městského obvodu Plzeň 8 ve Veské ulici 11 v Černicích (termíny se včas dozvíte).

Současně zveřejňujeme informaci ohledně pronájmu a svozu nádob na bio odpad, který si můžete individuálně domluvit s Čistou Plzní sami, dle vlastních potřeb:

 

Smlouvy se uzavírají na Zákaznickém centru Čisté Plzně, s.r.o., Edvarda Beneše 23. 
Pondělí – pátek od 7:00 do 17:00 hodin.

Oblast Černice je svážena každou středu. 

 

 

Pro připomenutí co je a není možné do nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad (dále jen BRKO) odložit: do nádob na BRKO patří veškerý odpad rostlinného původu jako zahradní odpad (tráva, listí ze zahrad, plevel, nalámané větvičky), zbytky od ovoce a zeleniny, nepoužité ovoce a zelenina, skořápky od vajec, časové a kávové sáčky a sedliny, zvadlé květiny, zbytky potravin. Do nádob nepatří kovový odpad, papír, plasty, sklo, tekuté zbytky jídel, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, uhynulá zvířata a jakékoliv zbytky živočišného původu. 

 

 

Proč je důležité separovat BRKO: bio odpad se zpravidla ukládal a ukládá na skládky odpadů, přičemž při jeho zahnívání (rozklad bez přístupu vzduchu) vzniká tzv. skládkový plyn. Tento plyn je z drtivé části tvořen metanem, který je považován za skleníkový plyn. Významně se podílí na globálním oteplování, poškození ozónové vrstvy Země a tím vzniku tzv. skleníkového efektu. Toto jsou hlavní důvody, proč státy Evropské unie přijaly v roce 1999 směrnici Rady EU, kdy členské a přidružené státy jsou povinny postupně zamezovat skládkování BRKO.

 

 

Co se s biologicky rozložitelným odpadem děje dál: BRKO je primárně po jeho svozu zpracováván kompostováním, kdy odpad musí být čistý, bez chemických příměsí a bez příměsí nebezpečných a jiných odpadů. Kompostování je biologický rozklad za přístupu vzduchu a výsledným produktem je kompost, který se používá při výrobě zemin, při rekultivačních pracích, dokončování terénních úprav, ale i při údržbě městských parků, v zahradách či doplnění živin a humusu v zemědělství. Tříděním BRKO tak získáváme velmi cennou a všestranně využitelnou surovinu.   

 

 

Poslední aktualizace: 17. 12. 2018, Markéta Pikhartová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany