Městský obvod Plzeň 8 - Černice

Kronika obce

Kronika MO Plzeň 8 – Černice je k nahlédnutí u pana starosty v budově úřadu.

Obsahuje 1 knihu a 7x přílohu. Přílohy tvoří: 3x šanon – novinové výstřižky, 1x spis – články, fotografie, 3x fotoalba

Časový rozsah kroniky je 1910 – 1996, a přílohy 1998 – 2012.

V současné době kronika vedena není. V našem obvodě nemáme nikoho, kdo by měl zájem dělat kronikáře. Obracíme se tímto na naše občany, nechcete se někdo stát kronikářem?

Poslední aktualizace: 26. 5. 2016, Helena Šperlová