Městský obvod Plzeň 8 - Černice

Kronika obce

Město Plzeň je základním územně samosprávným celkem, založeným n základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů. Základním právním předpisem pro jeho činnost je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Městský obvod Plzeň 8 - Černice je částí územně členěného statutárního města s pravomocí svých orgánů na úseku samostatné a přenesené působnosti. Působnost a pravomoci mezi orgány města a městských obvodů jsou dány obecně závaznou vyhláškou statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění pozdějších doplnění.

Poslední aktualizace: 14. 11. 2023, Majerníková Martina