Městský obvod Plzeň 8 - Černice

Noc kouzel 2023

O prvním víkendu jarních prázdnin se mohli černičtí občané podivit, co se děje s hasičárnou. Nu, její část se přechodně stala Úřadem pro časoprostorové anomálie. Tam zamířili noví pracovníci, kteří po přidělení ptačích hodností dostali za úkol vyřešit jednu z anomálií, a to přesun maďarské hospůdky, vedené třemi bratry, na severní pól.
Úřad ovšem musel nejprve své zaměstnance zasvětit do problematiky časoprostorových anomálií a jejich řešení, což probíhalo mimo jiné i školicími filmy. Tento proces bohužel přerušil bývalý zaměstnanec úřadu s hodností Veřejný Racek, který tam vnikl okénkem a způsobil mnohé zmatky.
Splnit účel, kvůli kterému byli noví zaměstnanci přijati, byla těžká práce, neboť bylo potřeba nejprve se do maďarské kocsmy přesunout složitým terénem, kde se pohybovali zvláštní jedinci, a potom řešit zcela nebývalé problémy.
Maďarští bratři a další místní štamgasti se sice dost bránili vyrušení ze své časové smyčky, hostinští zdarma nabízeli mnohé podivné pochoutky, nicméně poustevník ve sklepích hospůdky dal jasně najevo, co je potřeba udělat, aby bylo možné anomálii vrátit zpět.
Po vyměnění mnoha předmětů a po ulovení kamenů s kódy z odporné hmoty bylo možné přes tzv. Frankův persicátor, který bylo nutné zkompletovat, zadat kód. Nakonec bylo vše úspěšně provedeno a maďarská kocsma začala driftovat směrem na Maďarsko.
Bylo ovšem dost pozdě a tak se nově přijatí úředníci rozhodli přespat na místě a brzy ráno odejít, dokud se kocsma neposune příliš daleko.
Na úřadu bylo dopoledne ještě potřeba prověřit zaměstnance, zda opravdu ovládli nové poznatky, ti potom dostali certifikát a nakonec bohužel i výpověď, protože vzhledem k vyřešení problému už pro ně nebyla na úřadu další práce.

Celou víkendovou trachtaci připravil pro černické děti ve spolupráci s ÚMO 8 a rodinným centrem Na Schodech spolek Bobeš Anima z.s. Tým dvaceti lidí zcela změnil vzhled interiéru hasičárny a místností Na Schodech tak, že si některé děti myslely, že jsou opravdu v nějaké hospodě. Přestože bylo těžké po skončení akce navrátit oběma objektům jejich původní vzhled v krátkém čase, vše se nakonec podařilo. Spousta hodin práce příprav bylo odměněno zážitky zúčastněných dětí i organizátorů, kteří na Noci kouzel pracovali ve svém volnu a zdarma.
Děkujeme za vstřícnou podporu centru Na Schodech i panu starostovi a ÚMO 8.

Bobeš Anima z.s.

Fotogalerie ZDE

Poslední aktualizace: 17. 2. 2023, Martina Majerníková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany