Městský obvod Plzeň 8 - Černice

Stavební suť

Zastupitelstvo města Plzně na svém zasedání dne 15. 11. 2021 schválilo novelu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně, včetně jeho biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Touto novelou (jedná se o obecně závaznou vyhlášku statutárního města Plzně č. 8/2021) došlo ke zrušení možnosti bezplatného odložení stavebních materiálů (stavební suti) ze strany fyzických osob v množství do 1 m3 měsíčně. Od 1. 1. 2022 lze stavební suť na městských sběrných dvorech odložit pouze za poplatek (dle platného ceníku společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.). Aktuální cena je ve výši 1,50 Kč/kg.

ZPOPLATNĚNÍ STAVEBNÍ SUTI - příloha ke stažení ZDE

Poslední aktualizace: 5. 1. 2022, Martina Majerníková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany