Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduDopravní podniky informují

Dopravní podniky informují

 

Z důvodu zahájení další etapy akce „Rekonstrukce vozovny Slovany“ dochází od 2. 2. 2021 ke změně jízdních řádů na všech tramvajových linkách.
 
Část spojů linky 1 jede na svou běžnou trasu/ze své běžné trasy po Koterovské třídě s odbavováním cestujících na všech zastávkách (vozy odstavené v obratišti Světovar).
Spoje linky 2 vyjíždějící/zajíždějící do vozovny jedou přes Slovany a po Slovanské třídě s odbavováním cestujících na všech zastávkách.
Současně jsou na těchto linkách z provozních důvodů vybrané spoje od Slovan (linka 1), respektive od Světovaru (linka 2) ukončeny v zastávce Anglické nábřeží, tyto spoje jsou v jízdních řádech označeny příslušnými poznámkami.
 
Rozsah provozu (intervaly mezi spoji) se na žádné lince nemění.
 
Bližší informace Vám poskytnou pracovníci informační kanceláře na adrese Denisovo nábř.12, Plzeň nebo na tel. č. 371 655 600.Ve vazbě na požadavky obce Letkov na změnu časových poloh spojů zajišťujících obsluhu Letkova pojede linka 12 od 1. 2. 2021 dle nových jízdních řádů.
 
Odjezdy linky 12 z Božkova do Letkova platné od 1. 2. 2021 v pracovní dny:  
6:43; 8:39; 13:22; 14:46.
 
Odjezdy linky 12 ze zastávky „Letkov, V Podlesí“ do Plzně platné od 1. 2. 2021 v pracovní dny:
7:07; 8:55; 13:44; 15:10.Od 11. 1. 2020 dochází k zahájení výluky tramvajové trati mezi vozovnou Slovany a Světovarem.
V souvislosti s rekonstrukcí vozovny Slovany dochází od 11. 1. 2021 k úplné výluce trati na Slovanské aleji v úseku mezi vozovnou a Světovarem.
Z tohoto důvodu dochází od 11. 1. 2021 k drobným úpravám jízdních řádů na všech tramvajových linkách.
 
Z provozních důvodů pojede poslední večerní spoj na lince 1 z Bolevce pouze o víkendových dnech jen do zastávky Mikulášské náměstí, dále na Světovar prázdnou manipulační jízdou, kde končí.
 
Z provozních důvodů pojede část spojů z linky 4 směřujících z běžné trasy do vozovny přes Světovar, kde končí. Po trase budou odbavovat ve všech zastávkách i na Koterovské třídě. Totéž platí i pro část spojů, které začínají na Světovaru a jedou na běžnou trasu linky 4.
 
Bližší informace Vám poskytnou pracovníci informační kanceláře na adrese Denisovo nábř.12, Plzeň nebo na tel. č. 371 655 600.


S platností od 4. 1. 2020 dojde na linkách MHD k obnově plného provozu. Dále dojde u jednotlivých trakcí k těmto změnám:
 
TRAMVAJE
 
V pracovních dnech dochází na všech linkách k mírnému prodloužení provozního intervalu v období přepravní špičky – na linkách 1 a 2 k prodloužení z 5 minut na 6 minut, na lince 4 k prodloužení z 2-3 minut na 4 minuty.
 
V nedělním a svátečním provozu dochází v dopoledních hodinách k prodloužení provozního intervalu na linkách 1, 2 i 4 ze 7,5 minut na 10 minut.
 
TROLEJBUSY
 
V pracovních dnech dochází k výraznější úpravě v provozu linek 10 a 12 a k drobnějším úpravám poloh jednotlivých spojů u ostatních linek.
Linka 10
V pracovní dny v období od cca 5. do cca 6.30 hod. dochází ke zrušení spojů nebo k jejich zkrácení z Černic na Čechurov. V pracovní dny v období po 17. hod. dochází ke zrušení spojů nebo k jejich zkrácení z Černic na Čechurov.
Linka 12
V pracovních dnech dochází ke zkrácení části dopoledních spojů z Nové Hospody na Zátiší a po 16. hodině k úpravě provozního intervalu.
V pracovních dnech dochází ke zrušení 2 odpoledních a 1 večerního spoje do Letkova.
Odjezdy linky 12 z Božkova do Letkova platné v pracovní dny od 4. 1. 2021:
6:43; 8:39; 10:22; 13:22.
Odjezdy linky 12 ze zastávky „Letkov, V Podlesí“ do Plzně platné v pracovní dny od 4. 1. 2021:
7:07; 8:55; 10:42; 13:44.
 
Linky 13 a 14 budou při nájezdu z vozovny do Černic a Doudlevec nově odbavovat v ulici U Trati v nové zastávce „Belánka“. Zastávka je v režimu na znamení.
 
V nedělním a svátečním provozu dochází v dopoledních hodinách k prodloužení provozního intervalu na linkách 11, 12, 13, 15 z 15 minut na 20 minut a na lince 16 ze 7,5 minut na 10 minut.
 
V pracovních dnech, v sobotu a v neděli dochází ke zrušení večerního spoje linky 13 s odjezdem ve 22:59 z Černic do zastávky „NC Černice“ a spoje ve 23:18 ze zastávky „NC Černice“ do Černic.
Náhradou lze využít spoj linky 32 s odjezdem ve 23:03 ze zastávky „K Plzenci“ a spoj s odjezdem ve 23:07 ze zastávky „NC Černice“.
 
AUTOBUSY
 
Na linkách 29 a 36 dojde ke změnám v provozu v pracovních dnech. U linky 29 bude redukován počet spojů zajíždějících do zastávek „Obchodní“ a „Obchodní rondel“. Linka 36 bude navrácena do původního rozsahu provozu pouze v přepravních špičkách a k tomu bude zachován jeden pár spojů kolem 22. hodiny.
Na linkách 26, 30, 35, 38, 41 bude v souvislosti s rozdělením víkendového provozu na sobotní a nedělní provoz, kdy stávající celovíkendový provoz bude nadále pouze v sobotním provozu a v neděli od rána do cca 13. hodiny bude interval u linek 30 a 41 prodloužen z 15 minut na 20 minut. U linek 26, 35, 38 ze 45 minut na 60 minut a to i s ohledem na provázanost s dalšími linkami v systému MHD.

Poslední aktualizace: 20. 1. 2021, Markéta Pikhartová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany