Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduDopravní podniky informují

Dopravní podniky informují

10. a 13. 4. 2020 pojedou linky MHD podle nedělních jízdních řádů – „Velikonoční svátky“.


S platností od zahájení provozu 7. 4. 2020 do ukončení provozu dne 19. 4. 2020 budou linky 29, 30 odkloněny obousměrně z Francouzské ulice, která bude pro veškerý provoz uzavřena z důvodu oprav povrchu vozovky. Obě linky budou vedeny obousměrně Částkovou a Slovanskou ulicí.

Zastávky „Poliklinika Slovany“ budou přeloženy do úseku Částkovy ulice mezi okružní křižovatkou a Rychtaříkovou ulicí.
Zastávky „Pošta Francouzská“ a „Slovany“ budou zrušeny a nahrazeny zastávkami linek 1 a N5 „Olšová“ a „Vřesová“-
Rozsah provozu linek č. 29 a 30 se nemění.Od 6. 4. 2020 započne dlouhodobá uzavírka ulice Na Roudné. Z tohoto důvodu dojde ke změně trasy linky 20. Trasa linky  mezi zastávkami „Bílá Hora, žel. st.“ po Bílou Horu a Zruč-Senec se nemění, stejně tak trasa z centra města po nově konečnou zastávku „V Ráji“ (a zpět) je beze změn po stálé trase.

 
Trasa od zastávky „Bílá Hora, žel. st.“ směrem do centra města (po zastávky „Mrakodrap“, respektive „Goethova“) je převedena do ulic Jateční, Rokycanská, U Prazdroje, Šumavská, Americká.
 
Uzavírka ulice Na Roudné nevyvolá potřebu zrušení žádné ze zastávek linky 20.
 
Provoz linky bude dle nových jízdních řádů.


S platností od 30. 3. 2020 do cca 17. 5. 2020 bude přeložena zastávka linek 23, 32, N5 „Radobyčická náves“ ve směru do Černic o cca 100 metrů zpět.Z důvodu stavebních prací na Nepomucké ulici dojde od 27. 3. 2020 od 04. hod. do ukončení prací k přeložení zastávky „U Kasáren“ (směr Černice).Zastávka bude pro linky 10, 13 a N2 přeložena o cca 150m dopředu na náhradní nástupiště.V souvislosti s potřebou navýšení přepravní kapacity linky 41, spoje odjíždějícího po 22. hodině z Křimic (od 24. 3. v čase 22:10) na Vinice, bude od 23. 3. 2020 do odvolání tento spoj v pracovních dnech v celé trase Křimice – Vinice zdvojen, kdy ve stejný čas jízdy tohoto spoje pojedou dva velkokapacitní autobusy.Na základě pokynu krizového štábu města Plzně dochází od 24. 3. 2020 od zahájení denního provozu ke změnám v provozu městské hromadné dopravy, konkrétně na linkách 1, 2, 4, 10, 12, 13, 16, 17, 26, 27, 28, 33, 34, 40, 41, 56.
 
Změny tramvajového provozu:
 
O pracovních dnech dochází k omezení provozu na linkách 1, 2 a 4. Dochází k prodloužení intervalů spojů.
Na tramvajové linky však budou i nadále nasazovány obvyklé soupravy.
Na lince 4 budou v návozových špičkách všechny spoje zajíždět až na konečnou Univerzita pro lepší dostupnost Borských Polí bez nutnosti přestupovat na autobusové linky.
 
Provoz o víkendových dnech se nemění.
 
Změny trolejbusového provozu:
O pracovních dnech dochází k omezení provozu na linkách 10, 12, 13, 16 a 17. Dochází k prodloužení intervalů spojů.
Rozsah provozu linky 15 obsluhující Borská Pole a další frekventovaná místa se nemění.
 
Změny autobusového provozu:
O pracovních dnech dochází k omezení provozu na linkách 26, 27, 28, 33, 34, 40, 41 a 56.
Rozsah provozu linek 29 a 30 obsluhující Borská Pole a další frekventovaná místa se nemění.
Interval spojů linky 33 k Fakultní nemocnici Lochotín v dopoledních a poledních hodinách zůstává taktéž zachován.
 
Veškerá omezení probíhají v kooperaci s krizovým štábem města Plzeň.


Na základě odložení prací na celoplošné opravě Francouzské ulice dojde od ranní výpravy 19. 3. 2020 k navrácení provozu linek 29 a 30 do původních tras Francouzskou ulicí a Slovanskou alejí.
Od 19. 3. 2020 bude obnovena obsluha zastávek linek 29, 30 „Poliklinika Slovany“, „Pošta Francouzská“, „Slovany“.
 
Na základě požadavku Fakultní nemocnice dojde od 28. 3. 2020 k úpravě provozu linky 25 v podobě posunů časových poloh jízd spojů z obou konečných zastávek.V noci z 28. 3. na 29. 3. 2020 dojde ve 2. hodiny ráno k změně zimního času na letní. Z tohoto důvodu bude upraven provoz nočních linek.

 
Časy křižování (odjezdů) nočních linek
0:30      (linky N1, N2, N3)
0:31      (N7)
1:00      (linky N4, N5, N6, N11)
1:30      (N1, N2, N3, N13)
1:31      (N7) = vše zimního času
3:00      (N4, N5, N6) již letního času
3:10      (N12)
3:30      (N1, N2, N3)
3:31      (N7)
4:30      (N1, N2, N3)
4:31      (N7)
 
Odjezdy z konečných zastávek v období změny času:
 
Linka N1:
odjezdy z Bor:1:18 zimního času (ZČ), 3:18 letního času (LČ); (odjezdy ze Lhoty 1:06 ZČ a 3.06 LČ)
odjezdy z Bolevce:1:09 ZČ, 3:09 ZČ
 
Linka N2:
odjezdy z Černic: 1:10 ZČ, 3:10 LČ
odjezdy ze Skvrňan: 1:17 ZČ, 3:17 LČ
 
Linka N3:
odjezdy z Košutky: 1:12 ZČ, 3:12 LČ
odjezdy z Doubravky: 1:14 ZČ, 3:14 LČ
 
Linka N4:
odjezdy ze Lhoty: 1:36 ZČ, 3:26 LČ
odjezd z Bílé Hory: 1:35 ZČ
 
Linka N5:
odjezdy z Radobyčic: 1:33 ZČ, 3:33 LČ
odjezdy z Koterova: 1:42 ZČ, 3:42 LČ (POZOR o 20 minut později oproti stálému provozu)
odjezdy z Malesic: 1:40 ZČ, 3:40 LČ (POZOR o 15 minut později oproti stálému provozu)
odjezd z Města Touškova: 3:35 LČ
spoj do Města Touškova pojede ve 3:00 LČ z křižování od Mrakodrapu (1:32 z Radobyčic)
 
Linka N6:
odjezd z Košutky: 1:42 ZČ
odjezdy z Č. Hrádku: 1:36 ZČ, 3:26 LČ
 
Linka N7:
odjezdy z Nové Hospody: 1:13 ZČ, 3:13 LČ
 
Linka N11:
beze změn
 
Linka N12:
odjezd od Mrakodrapu: 3:10 LČ (POZOR o 60 minut později oproti stálému provozu)
odjezd ze Stodu: 3:50 LČ (POZOR o 60 minut později oproti stálému provozu)
 
Linka N13:
odjezd od Mrakodrapu: 1:30 ZČ
odjezd z Horní Břízy: 3.15 LČ (POZOR o 60 minut později oproti stálému provozu)

Poslední aktualizace: 6. 4. 2020, Markéta Pikhartová