Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduDopravní podniky informují

Dopravní podniky informují


S platností od 29. 10. 2019 budou zahájeny opravy zastávek „Částkova“, zastávky linky 12 ve směru do Božkova a zastávky linek 29, 30 ve směru na Borská pole

Zastávka „Částkova“ pro směr do Božkova bude pro linku 12 přeložena o cca 30 metrů dopředu k náhradnímu nástupišti zřízenému stavbou.
Zastávka „Částkova“ pro směr na Borská pole bude pro linku 29, 30 přeložena o cca 70 metrů dopředu k náhradnímu nástupišti zřízenému stavbou formou ložených panelů v podélných parkovacích kójích.
Termín dokončení prací je stanoven na 8. 11. 2019.
 

 
Z důvodu stavebních prací ve Sladkovského ulici dojde od 4. 11. 2019 do ukončení prací k přeložení zastávky „Petrohrad“ (směr centrum). Zastávka bude pro linku č. 12 přeložena o cca 20m dopředu na náhradní nástupiště.
 

Z důvodu stavebních prací na Doudlevecké ulici dojde od 4. 11. 2019 od 12. hod. do ukončení prací k přeložení zastávky „U Plynárny“ (směr centrum). Zastávka bude pro linky 10, 13 a 14 přeložena o cca 20m dopředu na náhradní nástupiště.


Omezení provozu MHD dne 17. 11. 2019

Z důvodu konání kulturních a vzpomínkových akcí dojde 17. 11. 2019 od 16. do cca 19. hodin k uzavírkám komunikací ve středu města (Americká ul., Anglické nábřeží, Kopeckého sady apod.), které ovlivní provoz trolejbusových linek 11, 12, 13, 15, 16 a autobusových linek 20, 27, 33, 34, 35, 57.
Trolejbusové linky:
Trolejbusové linky budou od cca 16. hod. do cca 19. hod. odkloněny následovně:
Linka č. 11
Provoz trolejbusů bude mezi zastávkami „Gambrinus“ a „Tylova“ obousměrně odkloněn přes ulici U Trati po trase:
Směr CAN Husova: U Prazdroje – Sirková – most Milénia – U Trati – Borská – Koperníkova – Tylova.
Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v zastávkách „Gambrinus; Prazdroj; Pařížská (náhradní zastávka v ulici Sirková – před křižovatkou s Americkou ulicí); U Ježíška; Radobyčická; Belánka; Jižní Předměstí; Tylova (zastávka l. č. 18 – směr CAN); CAN Husova“.
Směr Ústřední hřbitov: Tylova – Koperníkova – Borská - U Trati – most Milénia – Koterovská – Barrandova – Mikulášské náměstí – Mikulášská - Šumavská.
Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v zastávkách „CAN Tylova; Tylova (zastávka l. č. 16 – směr Bory); Jižní Předměstí (v Borské ul.); Belánka (náhradní zastávka v ulici U Trati); Radobyčická; Mikulášská (zastávka l. č. 12 – směr centrum); Hlavní nádraží.
Doprava v trase Hlavní nádraží – Mrakodrap - U Práce – Tylova nebude zajištěna.
Linka č. 12
Provoz trolejbusů bude mezi zastávkami „U Duhy a „Škoda III. brána“ obousměrně odkloněn přes ulici U Trati po trase:
Směr Nová Hospoda: Koterovská – most Milénia – U Trati – Borská – Koperníkova – Husova - Tylova.
Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v zastávkách „U Duhy; U Ježíška, Radobyčická; Belánka; Jižní Předměstí; Tylova (zastávka l. č. 18 – směr CAN); CAN Husova (nástupní zastávka l. č. 11); Škoda III. brána“.
Směr Božkov, Letkov: Tylova – Koperníkova – Borská – U Trati – most Milénia – Mikulášská .
Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v zastávkách „CAN Tylova; Tylova (zastávka l. č. 16 – směr Bory); Jižní Předměstí (v Borské ul.); Belánka (náhradní zastávka v ulici U Trati); U Ježíška; Mikulášská“.
Doprava v trase Mikulášská – Mrakodrap - U Práce – Tylova nebude zajištěna.
Linka č. 13
Provoz trolejbusů bude mezi zastávkami „Gambrinus“ a „U Radbuzy“ obousměrně odkloněn přes ulici U Trati po trase:
Směr Černice: U Prazdroje – Sirková – most Milénia – U Trati – Doudlevecká. Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v zastávkách „Prazdroj; Pařížská (náhradní zastávka v ulici Sirková – před křižovatkou s Americkou ulicí); U Ježíška; U Radbuzy“.
Směr Na Dlouhých: Doudlevecká - U Trati – most Milénia – Koterovská – Barrandova – Mikulášské náměstí – Mikulášská – Šumavská – U Prazdroje. Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v zastávkách „U Radbuzy; Mikulášská (zastávka l. č. 12 – směr centrum); Hlavní nádraží; Železniční poliklinika; Gambrinus“.
Doprava v trase Prazdroj – Anglické nábřeží – Goethova – Prokopova nebude zajištěna.
Linka č. 15
Provoz trolejbusů bude mezi zastávkami „Gambrinus“ a „Jižní Předměstí“ obousměrně odkloněn přes ulici U Trati po trase:
Směr Borská pole: U Prazdroje – Sirková – most Milénia – U Trati – Borská. Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v zastávkách „Gambrinus; Prazdroj; Pařížská (náhradní zastávka v ulici Sirková – před křižovatkou s Americkou ulicí); U Ježíška; Radobyčická; Belánka; Jižní Předměstí“.
Směr Lobzy: Borská - U Trati – most Milénia – Koterovská – Barrandova – Mikulášské náměstí – Mikulášská - Šumavská. Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v zastávkách „Techmania; Jižní Předměstí (v Borské ul.); Belánka (náhradní zastávka v ulici U Trati); Radobyčická; Mikulášská (zastávka l. č. 12 – směr centrum); Hlavní nádraží.
Doprava v trase Hlavní nádraží – Mrakodrap - U Práce – Tylova – Koperníkova nebude zajištěna.
Linka č. 16
Provoz trolejbusů bude mezi zastávkami „Gambrinus“ a „Jižní Předměstí / Nám. Českých bratří“ obousměrně odkloněn přes ulici U Trati po trase:
Směr Bory: U Prazdroje – Sirková – most Milénia – U Trati – Borská - Němejcova. Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v zastávkách „Gambrinus; Prazdroj; Pařížská (náhradní zastávka v ulici Sirková – před křižovatkou s Americkou ulicí); U Ježíška; Radobyčická; Belánka; Jižní Předměstí“.
Směr Doubravka: Borská - U Trati – most Milénia – Koterovská – Barrandova – Mikulášské náměstí – Mikulášská - Šumavská. Trolejbusy budou na objízdné trase odbavovat v zastávkách „Nám. Českých bratří; Jižní Předměstí (v Borské ul.); Belánka (náhradní zastávka v ulici U Trati); Radobyčická; Mikulášská (zastávka l. č. 12 – směr centrum); Hlavní nádraží.
Doprava v trase Hlavní nádraží – Mrakodrap - U Práce – Tylova - Koperníkova nebude zajištěna.
 
Autobusové linky:
Autobusové linky budou od cca 16. hod. do cca 19. hod. odkloněny následovně:
Linka č. 20
Po dobu uzavírky Americké ulice, bude trasa odkloněna přes sady Pětatřicátníků, Husovu ulici k Centrálnímu autobusovému nádraží.
Zastávky linky č. 20 „Otýlie Beníškové“; „Náměstí Republiky“ a „Muzeum“ budou po dobu odklonu linky zrušeny a spoje linky č. 20 budou na odklonové trase odbavovat v zastávkách „Sady Pětatřicátníků“; „Divadlo J. K. Tyla“ a „CAN Husova“ (myšlena nástupní zastávka linek 28, 41 směrem ke Klatovské.
První spoj vedený po objízdné trase bude s odjezdem z Bílé Hory v 16.10. Provoz ve stálé tase bude obnoven po 19. hodině po otevření Americké ulice.
Spoje budou ze zastávky „CAN Husova“ odjíždět na čas odjezdu ze zastávky „Mrakodrap“ a případné nadjetí v zastávce „Sady Pětatřicátníků“ dorovnají prostojem v zastávkovém zálivu.
Linka č. 27
Po dobu uzavírky Americké ulice, bude trasa odkloněna přes sady Pětatřicátníků, Husovu ulici k Centrálnímu autobusovému nádraží.
Zastávky linky č. 27 „U Práce“; „Mrakodrap“ budou po dobu odklonu linky zrušeny a spoje linky č. 27 budou na odklonové trase odbavovat v zastávkách „Divadlo J. K. Tyla“ a „CAN Husova“ (myšlena nástupní zastávka linek 28, 41 směrem ke Klatovské.
První spoj vedený po objízdné trase bude s odjezdem z Košutky v 16.11. Provoz ve stálé tase bude obnoven po 19. hodině po otevření Americké ulice.
Spoje budou ze zastávky „CAN Husova“ odjíždět na čas odjezdu ze zastávky „Mrakodrap“ a případné nadjetí v zastávce „Sady Pětatřicátníků“ dorovnají prostojem v zastávkovém zálivu.
Linka č. 33
Po dobu uzavírky Americké ulice, bude trasa odkloněna přes sady Pětatřicátníků, Husovu ulici k Centrálnímu autobusovému nádraží.
Zastávky „Rondel“ (směr Muzeum v ulici Otýlie Beníškové); „Otýlie Beníškové“; „Náměstí Republiky“ a „Muzeum“ budou po dobu odklonu zrušeny. Spoje linky č. 33 budou odbavovat cestující obousměrně v zastávkách „Rondel“ (zastávka ve sjezdové rampě z rondelu ve směru do sadů Pětatřicátníků); „Sady Pětatřicátníků“; „Divadlo J. K. Tyla“ a „CAN Husova“ (zastávky linek 28, 41).
První spoj vedený po objízdné trase bude spoj s odjezdem v 15:30 z Košutky. Provoz ve stálé tase bude obnoven po 19. hodině po otevření Americké ulice.
Spoje budou ze zastávky „CAN Husova“ odjíždět na čas odjezdu ze zastávky „Muzeum“ a případné nadjetí v zastávce „Rondel“ dorovnají prostojem v zastávkovém zálivu.
Linka č. 34
Spoje s odjezdy v 17:30 od Mrakodrapu a v 17:59 z Třemošné, budou začínat a končit v sadech Pětatřicátníků, odjezd do Třemošné v 17:33 ze zastávky „Sady Pětatřicátníků“. Návratový spoj bude ukončen v 18:20 v zastávce „Sady Pětatřicátníků“.
Linky č. 35 a 57
Po dobu uzavírky Americké ulice budou ukončeny v zastávce „CAN, Husova“.
Zastávky „Tylova“, „U Práce“, „Mrakodrap“, „Pařížská“, „Hlavní nádraží“ budou po dobu uzavírky zrušeny.
První spoj ukončený v zastávce „CAN Husova“ bude spoj na lince 57 s odjezdem v 15.53 z Čemin. Provoz ve stálé trase stálé tase bude obnoven po 19. hodině po otevření Americké ulice.
Spoje budou ze zastávky „CAN Husova“ odjíždět dle vozového jízdního řádu.

Z důvodu stavebních prací ve Sladkovského ulici dojde od 18. 11. 2019 do ukončení prací k přeložení zastávky „Petrohrad“ (směr Božkov). Zastávka bude pro linku č. 12 přeložena o cca 20m dopředu na náhradní nástupiště.

Poslední aktualizace: 14. 11. 2019, Markéta Pikhartová