Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodŽivot v obvoduTyršova ZŠ a MŠ

Tyršova ZŠ a MŠ

Škola rodinného typu pro děti od 3 do 11 let. od školního roku 2007/08 výuku podle vlastního školního vzdělávacího programu "Začít spolu od začátku" inspirovanou mnohaletým ověřováním programu Začít spolu - www.zacitspolu.eu

 • Otevřenost školy - rodiče mají, po domluvě s učiteli, možnost navštívit výuku a zapojit se do procesu podle svých možností a schopností.
 • V rámci vyučování práce v centrech aktivity 1. – 3. třída.
 • Vyučování formou týmové práce 3. – 5. tř.
 • Výuku čtení v 1. třídě tzv. genetickou metodou (cílem je čtení s porozuměním, nejen technika čtení) - video genetická metoda.
 • Výuku matematiky prof. Hejného, která podporuje logické myšlení dětí a samostatné hledání řešení - video matematika prof. Hejného, příručka pro rodiče.
 • Aprobovanou výuku anglického jazyka a výpočetní techniky od 1. třídy
 • Práce s knihou či textem v čtenářských dílnách - principy dílny čtení
 • Pevný řád, který dává dětem jistotu a kterého jsou spolutvůrci (vlastní pravidla jednotlivých tříd)
 • Slovní hodnocení v 1., 2. a 3. třídě
 • Pravidelné schůzky Dětského parlamentu se zástupci pedagogického sboru, kde se projednávají náměty, požadavky a nápady dětí prostřednictvím zástupců tříd
 • Pravidelné konzultace třídních učitelů s rodiči
 • Pohybově - rekreační režim v tělocvičně školy nebo venkovním hřišti a zahradě v době hlavní přestávky
 • Kvalitní svačiny a obědy, možnost výběru nápoje, pestré složení jídelníčku
 • Každoroční tématickou školu v přírodě pro žáky všech ročníků
 • Jazykově poznávací výjezdy žáků 5. tříd do Londýna
 • Možnost výpůjček knih ze školní knihovny
 • Od 6:30 do 7:40 a po skončení vyučování do 16:30 hodin kvalitní program ve školní družině
 • Pestrá nabídka mimoškolních aktivit a zájmových kroužků

http://tyrsovazsams.plzen.eu/ 

Poslední aktualizace: 26. 5. 2016, Helena Šperlová