Městský obvod Plzeň 8 - Černice

VOLBY 2021

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 8

č.j.: ÚMO8/1384/21

O Z N Á M E N Í

Starostka městského obvodu Plzeň 8 podle § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů,

o z n a m u j e:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

dne 8. října 2021 od 14.00 hod. do 22.00 hod

dne 9. října 2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod

2. Místa konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

pořadové číslo volebního okrsku: 8001

 Adresa volební místnosti: K Cihelnám 28, Plzeň Černice

 

V Plzni dne 30. července 2021

Mgr. Jana Haisová Círová

starostka městského obvodu Plzeň 8

Dokument ke stažení ZDE.

Poslední aktualizace: 25. 9. 2021, Martina Majerníková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany