Městský obvod Plzeň 8 - Černice

Volby

Aktuální informace k chystaným volbám.

Informace k volbě prezidenta republiky 2023

Źádosti o voličský průkaz, Informace k volbě prezidenta republiky, Voličský průkaz pokračovat

Podrobné informace k volbám do zastupitelstva MO Plzeň 8

Informace ke stažení pokračovat

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky ( I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. pokračovat

Vyhledávání volebních místností na mapách a mapový projekt Volby

Volič může přes zadání adresy svého bydliště v mapovém projektu Volby zjistit, do jakého volebního okrsku patří a najít adresu volební místnosti. pokračovat

Voličské průkazy

V případě, že volič bude chtít hlasovat v jiném volebním okrsku, než ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, může požádat (ode dne vyhlášení voleb) o vydání voličského průkazu. pokračovat

Nový portál volbiste.cz

Pro lepší zorientování v problematice voleb byl spuštěn nový projekt Volbiště. Najdete zde mnoho zajímavých informací či nestranných stanovisek. pokračovat

Telefonní kontakt - volby

Dle § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme telefonní spojení do volební místnosti pro volební okrsek 8001, MO Plzeň 8 Černice: 602 687 571 pokračovat

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. pokračovat

VOLBY 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 8. října 2021 od 14.00 hod. do 22.00 hod a dne 9. října 2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod pokračovat

Volby do Poslanecké sněmovny 2021

Předpis č. 611/2020 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2020, částka 248, ze dne 31. 12. 2020611ROZHODNUTÍPREZIDENTA REPUBLIKYze dne 28. prosince 2020o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republikyPodle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993  Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona… pokračovat