Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodÚřad a samosprávaÚřad městského obvodu

Úřad městského obvodu

Budova ÚMO Plzeň 10

Sídlo: Veská 11, 326 00 Plzeň

Telefonní seznam

Organizační struktura

Mgr. Jana Haisová Círovástarostka
Ing. Martina Majerníkovájmenovaná do funkce tajemnice
Jiřina Šandorováreferent odboru finančního, poplatky, ověřování
Markéta Šoulej Pikhartováreferent odboru životního prostředí
Jitka Polováreferent odboru výstavby a dopravy
Bc. Denisa Matouškováreferent evidence obyvatel
Mgr. Věra Jílkováreferent sociálních a vnitřních věcí

 

Poslední aktualizace: 2. 12. 2019, Markéta Pikhartová