Městský obvod Plzeň 8 - Černice

Oblast sociální

Příspěvek na péči

Kde to vyřídíte:

Od 1.1.2012 řeší Úřad práce v Plzni
Kaplířova 7, Plzeň
telefon: 950 148 111

Co k tomu potřebujete:

Písemnou žádost na předepsaném tiskopisu MPSV + doklady dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře:

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/index.jsp

Plné znění popisu situace:Příspěvek na péči
Související informace:

http://www.mpsv.cz/cs/8#pp


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany