Městský obvod Plzeň 8 - Černice

Občanský průkaz, cestovní pas

Vydání občanského průkazu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
náměstí Republiky 16, Plzeň
telefon: 378 032 456, 378 031 111 (Kontaktní centrum města Plzně – obecné informace k životním situacím)

Úřední hodiny:
pondělí:8.00 - 18.00
úterý:8:00 - 14:00; *14:00 – 16:00
středa:8:00 - 18:00; *18:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 14:00; *14:00 – 16:00
pátek:8.00 - 12.00

*POZOR: V prodloužených úředních hodinách ve středu od 18:00 do 19:00 hod. nelze podat žádost o vydání občanského průkazu do 24 hodin (následujícího pracovního dne). Systém MVČR neumožní takovou žádost vůbec pořídit. Ke všem ostatním službám ohledně občanských průkazů se lze i ve středu objednávat bez omezení. --- Pro návštěvu v rozšířených úředních hodinách (ve středu do 19:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 16:00 hodin) je nutné objednat se nejpozději den předem na www.uradbezcekani.cz. Objednávku lze vyřídit i na telefonním čísle 378 031 111 ( (Po, St 7:30 – 17:00; Út, Čt, Pá 7:30 – 16:00). Rezervaci na www.uradbezcekani.cz doporučujeme v každém případě (tj. v jakýchkoliv úředních hodinách), neboť slouží k Vašemu vyššímu komfortu a šetření Vašeho času. Lze se tak objednat k podání žádosti o vydání občanského průkazu a k vyzvednutí vyhotoveného občanského průkazu, jakož i k nahlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu.

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K vydání nového občanského průkazu je třeba předložit:

  • dosavadní občanský průkaz (pokud je dosavadní občanský průkaz neplatný a nelze jím tedy prokazovat zapsané údaje, předloží občan ještě rodný list),
  • rodný list – při vyřízení občanského průkazu pro občana mladšího 15 let a prvního občanského průkazu po dosažení 15 let věku, 
    u občana, který předkládá před vydáním nového občanského průkazu občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
  • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (potvrzení
    o změně místa trvalého pobytu, diplom).

Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz (ztráta, odcizení, poškození, zničení), je povinen prokázat totožnost a předložit:

  • potvrzení o občanském průkazu,
  • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech.

Poznámka:

Za vydání občanského průkazu je v řadě případů nutno uhradit správní poplatek:  podrobnosti  jsou uvedeny v plném znění popisu situace (viz odkaz Vydání občanského průkazu níže).

Formuláře:

K vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem se žádný formulář žádosti nevyplňuje, pořizuje se přímo na přepážce.

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je k dispozici na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vydání občanského průkazu
Související informace:

Informace k vydání občanského průkazu
Informace Ministerstva vnitra pro profesionální fotografy
LETÁK - Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 (pdf, 487 kB)


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany