Městský obvod Plzeň 8 - Černice

Občanský průkaz, cestovní pas

Vydání občanského průkazu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
náměstí Republiky 16, Plzeň
telefon: 378 032 456, 378 031 111 (Kontaktní centrum města Plzně – obecné informace k životním situacím)

Úřední hodiny:
pondělí:8.00 - 18.00
úterý:8:00 - 14:00; *14:00 – 16:00
středa:8:00 - 18:00; *18:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 14:00; *14:00 – 16:00
pátek:8.00 - 12.00

*POZOR: <p>V prodloužen&yacute;ch &uacute;ředn&iacute;ch hodin&aacute;ch ve středu od 18:00 do 19:00 hod. nelze podat ž&aacute;dost o vyd&aacute;n&iacute; občansk&eacute;ho průkazu do 24 hodin (n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ho pracovn&iacute;ho dne). Syst&eacute;m MVČR neumožn&iacute; takovou ž&aacute;dost vůbec poř&iacute;dit. Ke v&scaron;em ostatn&iacute;m služb&aacute;m ohledně občansk&yacute;ch průkazů se lze i ve středu objedn&aacute;vat bez omezen&iacute;. --- Pro n&aacute;v&scaron;těvu v roz&scaron;&iacute;řen&yacute;ch &uacute;ředn&iacute;ch hodin&aacute;ch (ve středu do 19:00 hodin, v &uacute;ter&yacute; a ve čtvrtek do 16:00 hodin) je nutn&eacute; objednat se nejpozději den předem na www.uradbezcekani.cz. Objedn&aacute;vku lze vyř&iacute;dit i na telefonn&iacute;m č&iacute;sle 378 031 111 ( (Po, St 7:30 &ndash; 17:00; &Uacute;t, Čt, P&aacute; 7:30 &ndash; 16:00). Rezervaci na www.uradbezcekani.cz doporučujeme v každ&eacute;m př&iacute;padě (tj. v jak&yacute;chkoliv &uacute;ředn&iacute;ch hodin&aacute;ch), neboť slouž&iacute; k Va&scaron;emu vy&scaron;&scaron;&iacute;mu komfortu a &scaron;etřen&iacute; Va&scaron;eho času. Lze se tak objednat k pod&aacute;n&iacute; ž&aacute;dosti o vyd&aacute;n&iacute; občansk&eacute;ho průkazu a k vyzvednut&iacute; vyhotoven&eacute;ho občansk&eacute;ho průkazu, jakož i k nahl&aacute;&scaron;en&iacute; ztr&aacute;ty, odcizen&iacute;, po&scaron;kozen&iacute; nebo zničen&iacute; občansk&eacute;ho průkazu.</p>

Co k tomu potřebujete:

Termín schůzky si můžete rezervovat pomocí online objednání (přejdete na  webové rozhraní rezervací).

K vydání nového občanského průkazu je třeba předložit:

  • dosavadní občanský průkaz (pokud je dosavadní občanský průkaz neplatný a nelze jím tedy prokazovat zapsané údaje, předloží občan ještě rodný list),
  • rodný list – při vyřízení občanského průkazu pro občana mladšího 15 let a prvního občanského průkazu po dosažení 15 let věku, 
    u občana, který předkládá před vydáním nového občanského průkazu občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
  • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (potvrzení
    o změně místa trvalého pobytu, diplom).

Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz (ztráta, odcizení, poškození, zničení), je povinen prokázat totožnost a předložit:

  • potvrzení o občanském průkazu,
  • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech.

Poznámka:

Za vydání občanského průkazu je v řadě případů nutno uhradit správní poplatek:  podrobnosti  jsou uvedeny v plném znění popisu situace (viz odkaz Vydání občanského průkazu níže).

Formuláře:

K vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem se žádný formulář žádosti nevyplňuje, pořizuje se přímo na přepážce.

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je k dispozici na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vydání občanského průkazu
Související informace:

Informace k vydání občanského průkazu
Informace Ministerstva vnitra pro profesionální fotografy
LETÁK - Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 (pdf, 487 kB)


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany