Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodZnečišťování komunikací a zeleně

Znečišťování komunikací a zeleně

 

UPOZORNĚNÍ PRO NEUKÁZNĚNÉ MAJITELE PSŮ

V travnatých plochách i na veřejném prostranství se často setkáváme s psími exkrementy. V souvislosti se stížnostmi, které úřad městského obvodu Plzeň 8 Černice obdržel, upozorňujeme držitele psů na jejich povinnosti, které vyplývají z Vyhlášky statutárního města Plzně č. 19/2006, o některých povinnostech chovatelů psů, a ze Zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích § 5 odst. 1 písmene f):

- volné pobíhání psů na veřejném prostranství na území města Plzně je zakázáno

- povinnost trvalého označování všech psů ve městě starších šesti měsíců

- fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství

V případě porušení může správní orgán uložit pokutu dle § 5 odst.3 písmene c) zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

až do výše 20 000,- korun českých

 

 

 

Poslední aktualizace: 19. 6. 2019, Markéta Pikhartová