Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodBioodpad

Bioodpad


Hnědý kontejner velikosti 240 l můžete v Černicích využít na několika místech. Je určen na kuchyňský odpad. Proč a jak vlastně bioodpad třídit?

 

 

  • Bioodpad by správně neměl přijít do směsného odpadu, protože zabírá příliš mnoho místa. Tříděním bioodpadu ušetříte až 18 % prostoru v běžné popelnici a umožníte zbytkům z kuchyně další možné využití. Hnědý kontejner velikosti 240 l můžete v Černicích využít na několika místech. Je určen na kuchyňský odpad. Proč a jak vlastně bioodpad třídit?

  • Ti, kteří mají k dispozici zahrádku, si mohou pořídit klasický kompostér Ti, kteří bydlí v bytě a chtějí také vlastní kvalitní hnojivo, mohou využít vermikompostér. Ostatním nezbývá nic jiného, než se poohlédnout po hnědých kontejnerech.

  • Do bioodpadu lze třídit veškeré rostlinné zbytky z kuchyně, čajové pytlíčky (ne plastové) a kávový lógr, zbytky pečiva, lepenku (roličky od toaletního papíru, obaly od vajec), papírové kapesníčky, pečicí papír, skořápky od vajec, peří, chlupy domácích zvířat, piliny (podestýlka od hlodavců) a popel z dřevěného uhlí.

  • Naopak do hnědé popelnice nepatří maso a živočišný odpad (kosti, masové odřezky, šlachy, uzeniny atd.), rostliny napadené chorobami, cigarety a nedopalky.

  • Do hnědého kontejneru rozhodně nepatří zahradní odpad (tráva, listí, větve, shnilé ovoce atd.). K likvidaci tohoto odpadu vám může posloužit kterýkoliv sběrný dvůr na území města Plzně - bezplatně, nebo každých 14 dní až velkoobjemový kontejner na bioodpad přistavěný v našem obvodě na křižovatce ulic Veská a k Řečici.

  • Nikdy nevkládejte bioodpad v plastovém sáčku. Pokud se v takto vytříděném odpadu nachází plastový sáček a to i ten, u kterého výrobce slibuje rozložitelnost, či kompostovatelnost, odpad končí na skládce místo v kompostárně. Totéž platí při vyvážení do velkoobjemového kontejneru - žádné plastové pytle.

Poslední aktualizace: 16. 10. 2020, Markéta Pikhartová