Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduInformace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

 

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060736918 ve Vaší obci / městě: Plzeň/Černice

Dne

Od
Do
20.10.2020
05.11.2020
8:00
8:00
15:00
15:00

 

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení
o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spo lehlivéh o provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.
 

Poslední aktualizace: 19. 10. 2020, Markéta Pikhartová