Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduInformace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

 

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060719795 ve Vaší obci / městě:

Plzeň/Černice

Dne
Od
Do
03.07.2020
13.07.2020
16.07.2020
8:00
8:00
9:00
13:00
18:00
14:00

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spo lehlivéh o provozu distribuční sítě.

Poslední aktualizace: 29. 6. 2020, Markéta Pikhartová