Městský obvod Plzeň 8 - Černice
ÚvodTermíny svozu nebezpečného odpadu

Termíny svozu nebezpečného odpadu

Přistavení sběrných nádob v obou případech: dvůr Městského úřadu, Veská 11

Co je nebezpečný odpad

Kód odpaduNázevPoznámka
20 01 13*Rozpouštědla N 
20 01 14*Kyseliny N 
20 01 15*Zásady N 
20 01 17*Fotochemikálie N 
20 01 19*Pesticidy N 
20 01 21*Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
20 01 23*Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 
20 01 26*Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N(20 01 25 - Jedlý olej a tuk O)
20 01 27*Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 
20 01 29*Detergenty obsahující nebezpečné látky N 
20 01 31*Nepoužitelná cytostatika N 
20 01 32*Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 N 
20 01 33*Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N 
 
20 01 35*Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 N 
 
20 01 37*Dřevo obsahující nebezpečné látky N 

Poslední aktualizace: 24. 4. 2019, Markéta Pikhartová